Aktuelt

Nabovarsel Univar Solution AS

Kjære nabo!

Vi har nå bygget om vår terminal!

Univar Solutions AS

håndterer og lagrer kjemiske produkter på Øra. (løsemidler, glykoler, smøreoljer, hydrert vegetabilsk olje (HVO)).

Håndterte mengder er i en slik grad at Univar Solutions AS er omfattet av storulykkeforskriften og vi har sendt inn sikkerhetsrapport til DSB for å dokumentere våre plikter iht forskriftens § 9.

Produktene fraktes til anlegget via skip, tankbil og lastebil. Der blir de lagret i tanker over bakken, i enkelte tilfeller blandet og fylt i emballasje før de leveres til kunden. Levering skjer kun via lastebiltransport.

Vi håndterer mange stoffer:

– Løsemidler (Brannfarlige, Miljøfarlige)
– Vannbehandlingskjemikalier (Etsende)
– Smøreoljer (Miljøfarlige)

Storulykkescenarioer

Vi ønsker å informere deg litt om risikoene så du og din husstand er kjent med disse. Basert på våre risikoanalyser har vi definert følgende storulykkescenarioer:

 • Brann i tankpark
 • Slangebrudd ved import av kjemikalier på kaien
 • Skipskollisjon med kai
 • Lekkasje fra rørgater
 • Lekkasje på tankbilfylleplassene

Dersom det skulle skje en hendelse ifm håndtering av kjemikalier ønsker vi at du som nabo skal være kjent med dette. Ved en nødsituasjon vil du få nærmere informasjon fra Politiet.

Høy Beredskap

 • Univar Solutions har beredskapsplaner og rutiner slik at vi kan håndtere både personskader, brann/eksplosjon eller utslipp.
 • Avarn Security administrer Felles Industrivern som Univar er medlem av.
 • Industrivernet har egen brannstasjon på andre siden av porten.

Dersom det skulle oppstå en situasjon som tilsier umiddelbare tiltak utenfor bedriftsområdet, vil
ansvarlig redningsledelse ha mulighet til å nytte offentlige varslingssystem.

TYFON – Viktig melding, lytt på radio”

Dette signalet blir gitt, ved tre ganger tre signal støt, med et minutts opphold mellom hver serie.

Hva kan du gjøre?

 • Etterkomme alle instrukser og oppmodinger fra redningstjenestene
 • Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed blir gitt.
 • Lukk vinduer, dører og slå av ventilasjon.
 • Er du utendørs og ikke kan komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg bort fra området på tvers av vindretningen.
 • Bevar fatningen – pass særskilt på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer
 • Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, internett, sosiale medier).

Offentlige instanser har utarbeidet eksterne beredskapsplaner for å møte enhver virkning av storulykker utenfor virksomhetens område. Ønskes informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykke-forskriften kan dette innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Det er viktig for oss å ha god kontakt med naboer og nabovirksomheter.
 • Dersom du har spørsmål om oss så ta kontakt på telefon eller mail.

Kim-Erik Ballovarre
Terminalsjef
+47 911 17 184
Kim.Erik.Ballovarre@univarsolutions.com

Ingunn W. Bjøralt
EHSQ Coordinator
+47 952 69 356
Ingunn.Bjoralt@univarsolutions.com

Related Posts